Kanal Tedavisi (Endodonti)

Kanal Tedavisi (Endodonti)

Pulpa hastalandığında neler olur?
Diş pulpası; içinde damarları, kan hücrelerini ve bağ dokularını barındıran yumuşak bir dokudur. Pulpa zarar görüp hastalandığında ve kendini iyileştiremediğinde ölür. Pulpa ölümü en çok derin bir çürüğe veya kırık bir dişe bağlı olarak gelişir. Her iki durumda da mikroplar pulpaya ulaşmakta ve bir enfeksiyona neden olmaktadır. Eğer bu enfeksiyon tedavi edilmezse, kök uçlarında ve çene kemiğinde oluşan iltihap sonucu apse denilen “cerahat dolu keseler” oluşur. Bu apseler ilerleyip dişin etrafındaki kemik dokusunda yıkım yapabilir.

Kanal tedavisine gerek olduğu hasta tarafından nasıl anlaşılır?
Dişlerde kendiliğinden şiddetli ağrı, sıcak veya soğuğa karşı uzun süren hassasiyet, dokunma veya çiğneme sırasında ağrı, dişin renginin değişmesi, şişlik ve apse oluşumu sayılabilir. 

Kanal tedavisi yapıldıktan sonra ağrı olur mu?
Kanal tedavisi yapılan bir dişin pulpası çıkarılmış olduğundan; soğuk-sıcak gibi uyaranlarla dişte ağrı olması söz konusu değildir. Ancak, özellikle iltihaplı dişlerde tedaviyi takip eden ilk birkaç günde, çiğneme esnasında hafif bir ağrı hissedilebilir.

Kanal tedavisi dişleri nasıl kurtarabilir?
İltihaplı veya enfekte diş pulpası diş hekimi tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kökün içinde yer alan kanal veya kanallar temizlenir ve genişletir. Hekim, uygulama yapılacak bölgeyi dezenfekte eder ve boş kanalı veya kanalları sızdırmaz bir şekilde doldurur. Kanal tedavisi bittikten sonra dişin normal dolgusu, özel dolgusu veya kaplaması yapılır. 

Kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir?
Günümüz teknolojisi sayesinde kanal tedavisi lokal anestezik solüsyonlar sayesinde tamamen ağrısız bir işlemdir. 

Kök ucunda büyük apsesi veya lezyonu olan dişler iyileşebilir mi?
Uygun endodontik tedavi sonrası apseli veya lezyonlu dişler de iyileşebilir. 

Kanal tedavisinin süresi nedir?
Kanal tedavisi günümüzde çoğunlukla tek seansta tamamlanabilmektedir. Seansın süresi ortalama olarak  40 ile 60 dk. arasındadır. Kronik iltihaplı (periapikal lezyon), fistül yolu bulunan, apseli ya da pulpa dokusunun canlılığını kaybettiği (pulpa nekrozu) düşünülen dişlerde ise tedavi 2 seansta tamamlanmaktadır.

Kanal tedavisi tekrarlanabilir mi? Bu işlemin başarı oranı nedir? 
Kanal tedavisi tekrarlanabilen bir işlemdir. Kanal tedavisi tekrarlarının başarılı olabilmesi bir endodontistin yetenek, bilgi ve donanımına bağlıdır. Retreatment denilen bu işlem ilk kez kanal tedavisi yapılmasına göre daha karmaşık bir işlemdir. Tedavi öncesinde hastalara olasılıklar detaylı olarak anlatılır. Tedavi ilk defa yapılırken meydana gelmiş olabilen bir takım komplikasyonlar, tedavinin yenilenmesine olanak tanımayabilir.