Inley-Onley

Inley-Onley

Inley-onley dolgular nasıl yapılır?
Dolguyu destekleyecek miktarda diş dokusunun kalmadığı durumlarda ve dişin kuron yapılacak kadar zarar görmediği vakalarda estetik tedavi yöntemi olarak inley ve onley dolgular yapılabilmektedir. Bu operasyon, dolgu ile kuron arasında uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Uygulamaya başlanmadan önce ağız içerisinde bulunan tüm çürük ve bozulmuş dokular temizlenmekte, hazırlanan dişten bir ölçü alınarak restorasyon ağız dışında yapılmaktadır. Daha sonra özel yöntemlerle diş üzerine yapıştırılan inley-onley restorasyonlar duruma göre kompozit ya da porselenden hazırlanabilmektedir. 

Inley-onleyin içeriği nedir?
Inley-onleyler seramik ve fiberle güçlendirilmiş kompozitten meydana gelmektedir. Temas edilen diğer dişin doğal, kompozit veya porselen olmasına göre uygun materyal seçilmektedir. 

Inley-onley hangi durumlarda tercih edilmelidir?
Kanal tedavisi gören veya ileri derecede çürümüş dişlerde çürük olan bölge temizlendikten sonra geriye yetersiz boyutta sağlam diş dokusu kalmaktadır. Komşu dişlerle temas sağlayamayan bu dişlerin arasına yediğimiz gıdalar birikmekte ve diş dokusunda/ diş etlerinde problemler oluşturmaktadır. Model üzerinde hazırlandığından dolayı istenilen anatomik form ve kontak sağlayan inley ve onleyler aynı zamanda klasik dolgu materyaline göre aşınmalara ve çiğneme basınçlarına daha dayanıklıdır.

Inley onley uygulamalarının ömrü ne kadardır?
Inley ya da önleyin ömrü iç ve dış koşullara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Uygulamalar yaygın olarak uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaktadır. 

Günlük hayatta dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Diş fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli diş hekimi ziyaretleri yapılmalıdır.

Porselen inley ve onleylerin hangi avantajları vardır?
Inley ve onleyler; estetik ve uzun ömürlüdür. Kalan sağlam diş dokusunu korur, kenar sızıntısı ve yeni çürük oluşma riski minimumdur, diş-restorasyon uyumu çok hassastır.

Inley-onleyin riskleri var mıdır?
Inley ve onleyler yapıştırılırken tükürükle temas ederlerse tam olarak yapışmayabilirler. Bu sebeple uygulamayı yapacak olan hekimin çok iyi nem kontrolü yapması gereklidir.