Fissür Örtücü

Fissür Örtücü

Fissür örtücü uygulaması nedir?
Fissür örtücü uygulanarak, dişin çiğneme yüzeyi çoğunlukla herhangi bir aşındırma işlemi yapılmadan bir dolgu maddesi ile örtülmekte ve çürük yapıcı mikroorganizmaların diş yüzeyine tutunması zorlaştırılmaktadır. Bu çiğneme yüzeyleri, fluorid uygulaması sonrasında hala çürüğe yatkın olan yüzeylerdir. Bu nedenle fluoride ek olarak fissür örtücü uygulaması gerekmektedir.