Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

Çocuklarda Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamaları

Diş tedavileri, yetişkin bireylerin bile korku ve endişe ile yaklaştıkları tedavilerin başında gelmektedir. Ayrıca küçük çocuklar, doğal olarak diş tedavilerine uyum göstermeyebilirler. Böyle bir durumda çok sayıda dişin tedavi gereksinimi varsa veya diş tedavilerinin gecikmesi halinde daha güç ve karmaşık tedavi gereksinimleri ortaya çıkacaksa, diş tedavilerinin tamamının tek seferde ve güvenle yapılabilmesi için çocuğa bilinci açıkken sakinleştirildiği (sedasyon) veya tamamen uyutulduğu (genel anestezi) koşullarda tedavi edilmesi gerekmektedir. Çocuğunuza genel anestezi altında tedavi planlanmış ise, işlem günü 6-8 saattir katı ya da sıvı gıda (su dahil) almamış olduğundan emin olunuz.

Genel anestezi hangi durumlarda uygulanır?
Genel anestezi, diş tedavisine ihtiyaç duyan ve kısa sürede davranışlarında iyileşme görülmeyeceği düşünülen, hiçbir şekilde diş tedavisine uyum göstermeyen, korkulu, fiziksel direnç gösteren veya iletişim kurulamayan çocuk veya gençlerde uygulanmaktadır. Aynı zamanda fiziksel, mental veya tıbbi rahatsızlıkları olan çocuklar da genel anestezi için uygundur. Fazla sayıda çürük ve apse görülen çok küçük çocukların uyutularak tedavi edilmeleri daha uygun olacaktır.